PAgency  มีทีมที่ปรึกษาด้านการขายอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพที่รองรับโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย และTPQI (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)  สามารถคำนวณความ เป็นไปได้ทางการเงินสำหรับผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ การหาสถาบันการเงินที่เหมาะสม คำนวณค่าใช้จ่ายวันโอน จนครบถ้วนขบวนการทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์