ฝากขายอสังหาริมทรัพย์ กับนายหน้าที่ใช้บริการด้านการตลาด ฟรี..
นายหน้าไม่เก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า “จนกว่าจะขายได้”  
           

ฝากขายด้วยสัญญาแต่งตั้งแบบ (Exclusive)นายหน้าจะยอมลงทุนทำการตลาดในทุกช่องทางให้อย่างเต็มที่ 

นายหน้าจะไม่เก็บข้อมูลไว้ผู้เดียว แต่จะกระจายออกไปเพื่อให้เกิดการขายอย่างเร็วที่สุด

ฝากขายอสังหาริมทรัพย์ กับนายหน้าที่ใช้บริการด้านการตลาด ฟรี..
นายหน้าไม่เก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า “จนกว่าจะขายได้”  
           

ฝากขายด้วยสัญญาแต่งตั้งแบบ (Exclusive)

 1. นายหน้าจะยอมลงทุนทำการตลาดในทุกช่องทางให้อย่างเต็มที่ 
 2. นายหน้าจะไม่เก็บข้อมูลไว้ผู้เดียว  แต่จะกระจายออกไปเพื่อให้เกิดการขายอย่างเร็วที่สุด
 3. นายหน้าจะยอมแบ่งปันค่าบำเหน็จ  เพื่อให้นายหน้ารายอื่นช่วยขาย
 4. นายหน้ารายอื่น  จะไว้วางใจยอมส่งผู้สนใจซื้อของตนเองเข้ามาชมทรัพย์สิน
 5. นายหน้าจะไม่กีดกันการพบกันโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับ ผูู้ขาย
 6. ทรัพย์สินจะมีโอกาสขายได้รวดเร็วกว่า

ด้วยระบบการตลาดแบบจัดเต็มของ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก

 1. โพลสประกาศขายทรัพย์หลากหลายช่องทาง
 2. ติดตั้งป้ายหน้าทรัพย์สิน และป้ายประกาศขาย
 3. แชร์ข้อมูลทรัพย์ใน โซเชียล ทุกช่องทาง
 4. ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ในกลุ่มline
 5. นายหน้าร่วมกันขาย (Co.Agent) ทั่วประเทศไทย 

หลากหลายข้อดีของการใช้นายหน้ามืออาชีพมาช่วยขาย

 1. สะดวกและตัดภาระค่าโฆษณาขายเอง                                                    
 2. ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล
 3. ตัดปัญหาเรื่องจุกจิงกวนใจ                                                                    
 4. ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ
 5. ได้รับคำปรึกษาเรื่องตั้งราคาขายที่เหมาะสม                                            
 6. มีมืออาชีพช่วยทำการตลาดหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีมืออาชีพคอยคัดกรองผู้สนใจซื้อที่เหมาะสม                                            
 8. มีมืออาชีพช่วยเจราจาต่อรองได้ในราคาที่เหมาะสม
 9. มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง                                  
 10. ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับตอนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 11. มีมืออาชีพช่วยเตรียมข้อมูลค่าธรรมเนียมและภาษีโอน ให้อย่างแม่นยำ
 12. ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์                  
 13. มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน
 14. ได้รับข้อมูลแนะนำเรื่องการตกแต่ง ซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคาร
 15. มีมืออาชีพคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี=