รับขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด  และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

วงเงินรับจำนองและขายฝาก 50-80% ของราคาขาย โดยประเมินจากราคาหลักทรัพย์ในพื้นที่

ที่ดินเปล่าจากราคาประเมินสำนักงานที่ดิน 

ระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำ 3 เดือน

ระยะเวลาทำสัญญา 6 เดือน ต่ออายุ 1 ปี สูงสุด 10 ปี (แล้วแต่ข้อตกลง)

ให้คำปรึกษา ไถ่ถอน ย้ายจากนายทุนเดิม หรือไถ่ถอนจากธนาคาร หรือต้องการเพิ่มวงเงิน ต่อดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาก่อนถูกยึดทรัพย์ ให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริง ตรงไปตรงมา สรุปยอดรวมเท่าไร? ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? ดอกเบี้ยเท่าไร? ภาษีเท่าไร? รับได้ไหม? เหลือเงินเท่าไร? ปลอดภัยหรือไม่? ยินดีไปประเมินดูที่ให้ฟรี