ให้คำปรึกษาก่อนยื่นซื้อบ้าน คำนวณรายได้และภาระการชำระหนี้เบื่องต้นและความเป็นไปได้ในการยื่นขอกู้ คำนวณระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ และสามารถเสนอแนะวิธีการยื่นกู้ได้ตรงกับความสามารถของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการปิดหนี้ ก่อนการยื่นกู้ บริการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย