1.รับปรึกษาด้านสินเชื่อ

 • ให้คำปรึกษาก่อนยื่นซื้อบ้าน คำนวณรายได้และภาระการชำระหนี้เบื่องต้นและความเป็นไปได้ในการยื่นขอกู้ คำนวณระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ และสามารถเสนอแนะวิธีการยื่นกู้ได้ตรงกับความสามารถของลูกค้า พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการปิดหนี้ ก่อนการยื่นกู้ บริการยื่นกู้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย2.รับปรึกษาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

 ให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย


บริการสำหรับผู้จะซื้อ


P Agency
จะดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
• เสนอข้อมูลทรัพย์สินตามความต้องการ 
• เสนอข้อมูลตลาดเปรียบเทียบทรัพย์สิน 
• พาผู้จะซื้อเข้าเยี่ยมชมทรัพย์สินที่สนใจ 
• นำข้อเสนอซื้อให้ผู้จะขายพิจารณา 
• ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย 
• ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ 
• บริการด้านจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
• ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่รับโอนกรรมสิทธิ์ 
• ช่วยแนะนำการตกแต่งซ่อมแซม และรับโอนมิเตอร์น้ำ,ไฟฟ้า,โทรศัพท์


บริการสำหรับผู้จะขาย

P Agency จะเป็นตัวแทนเพื่อทำการตลาดให้แก่ผู้จะขายทรัพย์สิน โดยดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 
• เสนอข้อมูลและราคาตลาดเพื่อแนะนำการตั้งราคาในการขายทรัพย์สิน 
• เสนอขายทรัพย์สินให้แก่ผู้สนใจซื้อด้วยการนำเสนอหลายช่องทาง 
• นำข้อเสนอซื้อที่เหมาะสมจากผู้สนใจซื้อ ให้ผู้จะขายพิจารณา 
• ทำรายงานความคืบหน้าให้ผู้จะขายทราบทุกระยะ 
• ดำเนินการในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้จะซื้อและผู้จะขาย 
• ดำเนินการในการทำสัญญาจะซื้อจะขายและการวางมัดจำ 
• จัดเตรียมข้อมูลเรื่องค่าโอนและ ภาษีอย่างถูกต้องแม่นยำ 
• ช่วยจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ 
• ดำเนินการตรวจสอบการรับชำระค่าซื้อขายอย่างถูกต้องในวันโอนกรรมสิทธิ์

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์-ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมายและทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS


3.รับขายฝากอสังหาริมทรัพย์

รับขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด  และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

วงเงินรับจำนองและขายฝาก 50-80% ของราคาขาย โดยประเมินจากราคาหลักทรัพย์ในพื้นที่

ที่ดินเปล่าจากราคาประเมินสำนักงานที่ดิน 

ระยะเวลาขายฝากขั้นต่ำ 3 เดือน

ระยะเวลาทำสัญญา 6 เดือน ต่ออายุ 1 ปี สูงสุด 10 ปี (แล้วแต่ข้อตกลง)

ให้คำปรึกษา ไถ่ถอน ย้ายจากนายทุนเดิม หรือไถ่ถอนจากธนาคาร หรือต้องการเพิ่มวงเงิน ต่อดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาก่อนถูกยึดทรัพย์ ให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นจริง ตรงไปตรงมา สรุปยอดรวมเท่าไร? ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? ดอกเบี้ยเท่าไร? ภาษีเท่าไร? รับได้ไหม? เหลือเงินเท่าไร? ปลอดภัยหรือไม่? ยินดีไปประเมินดูที่ให้ฟรี


4.รับฝากขายอสังหาริมทรัพย์

ฝากขายอสังหาริมทรัพย์ กับนายหน้าที่ใช้บริการด้านการตลาด ฟรี..
นายหน้าไม่เก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า “จนกว่าจะขายได้”  
           

ฝากขายด้วยสัญญาแต่งตั้งแบบ (Exclusive)

 1. นายหน้าจะยอมลงทุนทำการตลาดในทุกช่องทางให้อย่างเต็มที่ 
 2. นายหน้าจะไม่เก็บข้อมูลไว้ผู้เดียว แต่จะกระจายออกไปเพื่อให้เกิดการขายอย่างเร็วที่สุด
 3. นายหน้าจะยอมแบ่งปันค่าบำเหน็จ เพื่อให้นายหน้ารายอื่นช่วยขาย
 4. นายหน้ารายอื่น จะไว้วางใจยอมส่งผู้สนใจซื้อของตนเองเข้ามาชมทรัพย์สิน
 5. นายหน้าจะไม่กีดกันการพบกันโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับ ผูู้ขาย
 6. ทรัพย์สินจะมีโอกาสขายได้รวดเร็วกว่า

ด้วยระบบการตลาดแบบจัดเต็มของ สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มาก

 1. โพลสประกาศขายทรัพย์หลากหลายช่องทาง
 2. ติดตั้งป้ายหน้าทรัพย์สิน และป้ายประกาศขาย
 3. แชร์ข้อมูลทรัพย์ใน โซเชียล ทุกช่องทาง
 4. ประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ ในกลุ่มline
 5. นายหน้าร่วมกันขาย (Co.Agent) ทั่วประเทศไทย 

หลากหลายข้อดีของการใช้นายหน้ามืออาชีพมาช่วยขาย

 1. สะดวกและตัดภาระค่าโฆษณาขายเอง                                                    
 2. ลดความเสี่ยงจากปัญหาฉ้อฉล
 3. ตัดปัญหาเรื่องจุกจิงกวนใจ                                                                    
 4. ได้รับข้อมูลราคาตลาดเปรียบเทียบ
 5. ได้รับคำปรึกษาเรื่องตั้งราคาขายที่เหมาะสม                                            
 6. มีมืออาชีพช่วยทำการตลาดหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีมืออาชีพคอยคัดกรองผู้สนใจซื้อที่เหมาะสม                                            
 8. มีมืออาชีพช่วยเจราจาต่อรองได้ในราคาที่เหมาะสม
 9. มีมืออาชีพช่วยทำสัญญาจะซื้อจะขายให้อย่างเป็นกลาง                                  
 10. ได้รับคำปรึกษาเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อาจได้รับตอนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
 11. มีมืออาชีพช่วยเตรียมข้อมูลค่าธรรมเนียมและภาษีโอน ให้อย่างแม่นยำ
 12. ได้รับคำปรึกษาเรื่องจัดเตรียมเอกสารการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์                  
 13. มีมืออาชีพคอยอำนวยความสะดวกขณะทำนิติกรรมที่สำนักงานที่ดิน
 14. ได้รับข้อมูลแนะนำเรื่องการตกแต่ง ซ่อมแซมหรือปลูกสร้างอาคาร
 15. มีมืออาชีพคอยช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  จนการซื้อขายสำเร็จด้วยดี